Tiết lưu số JSG PISCO

Mô tả

1. Thông số

 • Fluid medium: Air
 • Operating pressure range:  0.1~1.0MPa
 • Check valve opening pressure:  0.05MPa
 • Operating temperature range:  0~60℃ (No freezing)

2. Đặc điểm

 • Thiết kế nhỏ gọn
 • Thiết kế có núm khóa dễ dàng thao tác
 • Giảm thao tác lắp đặt ban đầu cũng như thay thế sau này.

3. Cách thức đặt hàng

 •  JSGC12-03AW
 •  JSGC10-02BW
 •  JSGC10-03BW
 •  JSGC6-02BW
 •  JSGC8-01AW
 •  JSGC8-01BW
 •  JSGC8-02BW
 •  JSGC8-03AW
 •  JSGC8-03BW
 •  JSGU8W
 •  JSGU6LW
 •  JSGC10-04AW
 •  JSGC10-04BW
 •  JSGC12-03BW
 •  JSGC12-04AW
 •  JSGC12-04BW
 •  JSGC3-M3AW
 •  JSGC3-M3BW
 •  JSGC3-M5AW
 •  JSGC3-M5BW
 •  JSGC6-03AW
 •  JSGC6-03BW
 •  JSGC8-04AW
 •  JSGC8-04BW
 •  JSGU10W
 •  JSGU12W
 •  JSGC6-M5AW
 •  JSGC6-01AW
 •  JSGU6W
 •  JSGC4-M3BW
 •  JSGC4-M5AW
 •  JSGC4-M5BW
 •  JSGC6-M5BW
 •  JSGC4-01AW
 •  JSGC4-01BW
 •  JSGC6-01BW
 •  JSGU4W
 •  JSGC4-M3AW
 •  JSGC10-03AW
 •  JSGC10-02A
 •  JSGC10-03A
 •  JSGC10-04A
 •  JSGC12-04A
 •  JSGC4-01A
 •  JSGC6-01A
 •  JSGC6-02A
 •  JSGC6-M5A
 •  JSGC8-01A
 •  JSGC8-02A
 •  JSGC8-03A
 •  JSGC8-04A
 •  JSGS4-M5BW
 •  JSGU10
 •  JSGU12
 •  JSGU4
 •  JSGU6
 •  JSGU8
 •  JSGC8-02AW

Catalog                                                                                                CAD

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tiết lưu số JSG PISCO”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo