Thanh khử tĩnh điện SUNJE SIB

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mô tả

  1. Đặc trưng
  • Cân bằng và ổn định lượng ion giúp thiết bị  sử dụng lâu dài.
  • Điện áp thấp thông qua tần số cao.
  • Bảo trì nhanh chóng
  • Có thể làm sạch đầu thổi ion (Đặt hẹn giờ)
  • Tăng khả nang tạo ino

2. Các model

  • SIB5S-C, SIB1(N),SIB4,SIB4H, SIB5S,SIB7,SIB-EX

Catalog

Các sản phẩm liên quan

SIB5-400S-C,

SIB5-500S-C,

SIB5-600S-C,

SIB5-700S-C,

SIB5-800S-C,

SIB5-900S-C,

SIB5-1000S-C,

SIB5-1100S-C,

SIB5-1200S-C,

SIB5-1300S-C,

SIB5-1400S-C,

SIB5-1500S-C,

SIB5-1600S-C,

SIB5-1700S-C,

SIB5-1800S-C,

SIB5-1900S-C,

SIB5-2000S-C,

SIB5-2100S-C,

SIB5-2200S-C,

SIB5-2300S-C,

SIB5-2400S-C,

SIB5-2500S-C,

SIB5-2600S-C,

SIB5-2700S-C,

SIB5-2800S-C,

SIB5-2900S-C,

SIB5-3000S-C,

SIB7-306,

SIB1(N)-07A,

SIB1(N)-20A,

SIB1(N)-32A,

SIB1(N)-48A,

SIB1(N)-64A,

SIB1(N)-80A,

SIB1(N)-96A,

SIB1(N)-112A,

SIB1(N)-128A,

SIB1(N)-144A,

SIB1(N)-160A,

SIB1(N)-176A,

SIB1(N)-192A,

SIB1(N)-208A,

SIB1(N)-224A,

SIB1(N)-240A,

SIB1(N)-256A,

SIB4-800,

SIB4-900,

SIB4-1000,

SIB4-1100,

SIB4-1200,

SIB4-1300,

SIB4-1500,

SIB4-1600,

SIB4-1700,

SIB4-1800,

SIB4-2000,

SIB4-2100,

SIB4-2200,

SIB4-2300,

SIB4-2500,

SIB4-2700,

SIB4-3000,

SIB4-3200,

SIB4-3400,

SIB4-800H,

SIB4-900H,

SIB4-1000H,

SIB4-1100H,

SIB4-1200H,

SIB4-1300H,

SIB4-1500H,

SIB4-1600H,

SIB4-1700H,

SIB4-1800H,

SIB4-2000H,

SIB4-2100H,

SIB4-2200H,

SIB4-2300H,

SIB4-2500H,

SIB4-2700H,

SIB5-600S,

SIB5-700S,

SIB5-800S,

SIB5-900S,

SIB5-1000S,

SIB5-1200S,

SIB5-1300S,

SIB5-1500S,

SIB5-1600S,

SIB5-1700S,

SIB5-1800S,

SIB5-2000S,

SIB5-2100S,

SIB5-2200S,

SIB5-2300S,

SIB5-2500S,

SIB5-2700S,

SIB5-3000S,

SIB5-3200S,

SIB5-3400S,

SIB5-3500S,

SIB5-3600S,

SIB-100ex,

SIB-200ex,

SIB-300ex,

SIB-400ex,

SIB-500ex,

SIB-600ex,

SIB-700ex,

SIB-800ex,

SIB-900ex,

SIB-1000ex,

SIB-1100ex,

SIB-1200ex,

SIB-1300ex,

SIB-1400ex,

SIB-1500ex,

SIB-1600ex,

SIB-1700ex,

SIB-1800ex,

SIB-1900ex,

SIB-2000ex,

SIB-2100ex,

SIB-2200ex,

SIB-2300ex,

SIB-2400ex,

SIB-2500ex,

SIB-2600ex,

SIB-2700ex,

SIB-2800ex,

SIB-2900ex,

SIB-3000ex,

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thanh khử tĩnh điện SUNJE SIB”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo